advertise

اطلاعات تخصصی در رابطه با گیربکس اتومات در کرمانشاه

هر آنچه لازم است تا در رابطه با گیربکس اتومات در کرمانشاه بدانیم!!

ژ 1-9

مدت زمانی که در آن سوپاپ های ورودی و تخلیه باز و بسته می شوند ، تنها در دور موتور خاص و مشخصی حداکثر بازده را ایجاد می کند هرچه دور موتور تغییر بیشتری نماید ، بازده موتور کاهش پیدا می کند

ژ 1-10

حتمالا در گذشته اسم سیستم گیربکس اتوماتیک CVT را شنیده باشید یا با نحوه کارکرد آن نیز آشنایی داشته باشید. اما ما در این مقاله قصد داریم با بررسی کارکرد و تشریح دقیق این نوع گیربکس شما را با روند کارکرد آن آشنا کنیم.

ژ 1-11

در این نوع آرایش، تمام سیلندرها در یک بلوک، دقیقا در یک راستا پشت سر یکدیگر قرار گیرند، به این نوع از چیدمان سیلندرها، آرایش خطی گفته می شود. می­توان گفت در اکثر موتورهای ۴ سیلندر دنیا